Video Prezentacija

Bogato kulturno nasleđe, raskošno dekorisane građevine, multikulturalni i evropski duh čine Suboticu i Palić nezaobilaznom destinacijom.